Regulamin Wystawy Centrum Nauki Wyobraźnia

06.10.2023 08:56:24

Podziel się

I. Słowniczek

 1. Wystawa –interaktywna wystawa organizowana przez Poznański Park Naukowo – Technologiczny w dniach: 10.2023 - 31.03.2024 r. (z możliwością przedłużenia), na terenie Pawilonu 1 (poziom 0), znajdującego się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ulicy Głogowskiej 18 w Poznaniu. Wejście od strony Straży Miejskiej Miasta Poznania.
 2. OrganizatorzyPoznański Park Naukowo – Technologiczny będący częścią Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu 61-612, Poznań, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000005204, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7810002075 i Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000005204, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202703, NIP: 7770000488, kapitał zakładowy: 377.346.000,00 zł.
 3. Teren Wystawy – poziom 0 w Pawilonu 1, znajdującym się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ulicy Głogowskiej 18 w Poznaniu.
 4. Bilet - dokument w formie elektronicznej, papierowej lub w formie plastikowej karty uprawniający do wstępu na Teren Wystawy, podlegający weryfikacji przy wejściu na Teren Wystawy.
 5. Uczestnik –osoba posiadająca ważny Bilet.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży i zwrotów Biletów na Wystawę.
 2. O przedłużeniu Wystawy Organizatorzy powiadomią poprzez komunikat na stronie internetowej centrumwyobrazni.pl
 3. Sprzedaż Biletów prowadzą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z Poznania [dalej MTP], w kasach biletowych na Terenie Wystawy, poprzez sieć sprzedaży oraz za pośrednictwem strony internetowej tobilet.pl [dalej tobilet.pl].
 4. Przed zakupem Biletów Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem dla zwiedzających Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz z regulaminem sklepu ToBilet. Wszystkie ww. regulaminy dostępne są na stronach internetowych tj. https://tobilet.pl/regulamin-sklepu, https://www.mtp.pl/pl/uslugi/regulaminy/, a także w kasach biletowych na Terenie Wystawy.
 5. Regulamin Sprzedaży Biletów jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej
  z Uczestnikiem.

 

III. Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.tobilet.pl odbywać się będzie od dnia 18.09.2023 r. do dnia 31.03.2024 r. lub dłużej, jeżeli Organizatorzy podejmą decyzję o przedłużeniu Wystawy, zgodnie z pkt. II ppkt 2 Regulaminu.
 2. Informacje dotyczące sposobu zakupu Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.tobilet.pl określa „Regulamin serwisu internetowego www.tobilet.pl”, który znajduje się pod adresem: https://tobilet.pl/regulamin-sklepu
 3. Zakup Biletów w kasach biletowych na Terenie Wystawy będzie możliwy w dniach otwarcia Wystawy, tj. od środy do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, od soboty do niedzieli w godzinach 10:00 – 18:00.
 4. Zakup Biletów grupowych możliwy jest jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy ze sprzedawcą ToBilet. Dane kontaktowe do sprzedawcy dostępne są na stronie: https://tobilet.pl/zamowienia-grupowe. Dla grup zorganizowanych możliwe są następujące metody płatności: przelew na konto bankowe, płatność gotówka lub kartą płatniczą w kasach biletowych po wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania.
 5. Dostępne w kasach biletowych metody płatności to gotówka i karta płatnicza.
 6. Organizatorzy akceptują tylko Bilety sprzedawane przez autoryzowanych partnerów we wskazanych przez Organizatorów punktach sprzedaży, strona internetowa www.tobilet.pl oraz kasy biletowe na Terenie Wystawy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bilety zakupione poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Zakup biletów z innych źródeł obarczony jest ryzykiem zakupu biletu sfałszowanego, nieaktywnego, podrobionego, przerobionego, co uniemożliwi wzięcie udziału w Wystawie, bez możliwości dochodzenia zwrotu kosztów biletu od Organizatorów.
 7. Przed wejściem na Teren Wystawy uczestnik zobowiązany jest do okazania/zeskanowania Biletu. W przypadku wątpliwości co do autentyczności okazanego/zeskanowanego biletu, Organizatorzy mogą prosić o okazanie paragonu/faktury potwierdzających zakup. Odmowa przedstawienia dokumentów potwierdzających zakup biletu o autoryzowanego partnera w może spowodować odmowę wstępu na Wystawę.
 8. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę:
 • Uczestnicy, którzy kupują Bilet poprzez stronę internetową mają możliwość zamówienia faktury w procesie zakupu albo po jego zakończeniu zgodnie z „Regulaminem serwisu internetowego www.tobilet.pl”, który znajduje się pod adresem: https://tobilet.pl/regulamin-sklepu;
 • Uczestnicy, którzy kupują Bilet w kasach biletowych na Terenie Wystawy mają możliwość otrzymania faktury w kasach biletowych w dniach otwarcia Wystawy poprzez wypełnienie formularza z danymi do faktury tj. dane podmiotu. O woli otrzymania faktury Uczestnik zobowiązany jest poinformować obsługę w kasach biletowych przed dokonaniem zakupu. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć oryginał paragonu zakupu Biletów z NIP na paragonie.

 

IV. Rodzaje i ceny Biletów

 1. Organizatorzy przeznaczają do sprzedaży następujące rodzaje Biletów dla klientów indywidualnych:
 • Bilet normalny – wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy).
 • Bilet ulgowy – wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy, przysługuje osobom posiadającym ważną legitymację szkolną, legitymację studencką, legitymację emeryta, legitymację rencisty lub Kartę Dużej Rodziny).
 • Bilet rodzinny – wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy, przysługuje rodzinie złożonej z: 2 osób dorosłych (rodziców/ opiekunów prawnych) i 2 dzieci lub 1 osoby dorosłej (rodzica/ opiekuna prawnego) i 3 dzieci.
 • Bilet normalny – wystawa z edukatorem (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy z przewodnikiem).
 • Bilet ulgowy – wystawa z edukatorem (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy z przewodnikiem, przysługuje osobom posiadającym ważną legitymację szkolną, legitymację studencką, legitymację emeryta, legitymację rencisty lub Kartę Dużej Rodziny).
 • Bilet rodzinny – wystawa z edukatorem (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy z przewodnikiem, przysługuje rodzinie złożonej z: 2 osób dorosłych (rodziców/ opiekunów prawnych) i 2 dzieci lub 1 osoby dorosłej (rodzica/ opiekuna prawnego) i 3 dzieci.
 • Bilet normalny – manualnia (upoważnia Uczestnika do zwiedzania terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy).
 • Bilet ulgowy – manualnia (upoważnia Uczestnika do zwiedzania terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy, przysługuje osobom posiadającym ważną legitymację szkolną, legitymację studencką, legitymację emeryta, legitymację rencisty lub Kartę Dużej Rodziny).
 • Bilet normalny – manualnia + wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy oraz terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy).
 • Bilet ulgowy – manualnia + wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy oraz terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy, przysługuje osobom posiadającym ważną legitymację szkolną, legitymację studencką, legitymację emeryta, legitymację rencisty lub Kartę Dużej Rodziny).
 • Voucher - upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy lub upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy oraz terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy w zależności od wybranej opcji vouchera. Wymagana jest wymiana vouchera na bilet na konkretny dzień i godzinę w kasach biletowych na Terenie Wystawy.

 

 1. Organizatorzy przeznaczają do sprzedaży następujące rodzaje Biletów dla grup zorganizowanych:
 • Bilet dla grupy zorganizowanej – wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy z edukatorem na jednej z wybranych ścieżek zwiedzania).
 • Bilet dla grupy zorganizowanej – manualnia (upoważnia Uczestnika do zwiedzania terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy).
 • Bilet dla grupy zorganizowanej – manualnia + wystawa (upoważnia Uczestnika do zwiedzania Terenu Wystawy z edukatorem na jednej z wybranych ścieżek zwiedzania oraz terenu, na którym przewidziane jest przeprowadzanie eksperymentów oraz rozwiązywanie zadań pod kontrolą opiekuna tej części wystawy).
 • Bilety łączone dla grup zorganizowanych – Uczestnik może skorzystać z kilku ścieżek zwiedzania Terenu Wystawy w jednym dniu.

 

 1. Ceny Biletów w poszczególnych rodzajach znajdują się na stronie internetowej tobilet.pl oraz przy kasach biletowych na Terenie Wystawy.
 2. Minimalna liczba Uczestników w grupie to 10 osób. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia grup.
 3. Do każdej puli 10 biletów 1 bilet dla opiekuna jest bezpłatny. Każdy kolejny opiekun zobowiązany jest kupić bilet.
 4. Ceny Biletów są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Dzieci do 6 roku życia mają wejście bezpłatne.
 6. Bilety sprzedawane są na konkretną godzinę i umożliwiają wejście na Teren Wystawy 15 minut przed wybraną godziną. Godziny dostępności Wystawy mogą być różne dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.

 

V. Weryfikacja Biletów

 1. Bilety zakupione przez stronę internetową tobilet.pl należy wydrukować i zabrać ze sobą na Teren Wystawy lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.
 2. Bilety są biletami jednorazowego wejścia obowiązującymi w dniu i w godzinie, na jaki zostały zakupione. Nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu lub wykorzystania Biletu w innym dniu lub innej godzinie.
 3. Każdy Bilet posiada unikatowy numer i kod kreskowy/kod QR, który będzie użyty do weryfikacji w momencie wejścia na Wystawę.
 4. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Organizatora
  za nieważny. Bilet nie może być przerabiany i kopiowany.
 5. Bilety ulgowe i rodzinne będą podlegać weryfikacji z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.

 

VI. Przepisy porządkowe

 1. Teren Wystawcy lub jej część mogą być krótkotrwale zamknięte lub z limitowanym dostępem, ograniczonym do liczby osób mogących przebywać w jednym czasie na danej powierzchni,
  ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla kolejnych Uczestników.
 1. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów
  w celach komercyjnych jest zabronione.
 2. Zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorami, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Na Terenie Wystawy obowiązują zakazy:
  • wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu,
  • rozprowadzania i zażywania środków odurzających,
  • używania bezzałogowych statków powietrznych ( np. dronów) bez zgody MTP,
  • zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania),
  • wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., Zakaz nie dotyczy psów przewodników, psów asystentów osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, konieczne jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody,
  • palenia wyrobów tytoniowych,
  • zanieczyszczanie przestrzeni odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.),
  • niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności,
  • opieranie się o eksponaty, elementy zabudowy, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
 4. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Teren Wystawy.
 5. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5, każdy z Organizatorów ma prawo natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z Terenu Wystawy i uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
 6. Na Teren wystawy zabronione jest wnoszenie bagażu, w tym plecaków oraz jedzenia. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.
 7. Przedmioty i substancje określone w pkt VI ppkt 4.1. oraz przedmioty pozostawione bez opieki
  na Terenie Wystawy mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Organizatorów albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Organizatorzy nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z Terenu Wystawy, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do:
  • respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
  • usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych na Terenie Wystawy pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów;
  • wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP/ Organizatorów ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Wystawy), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z Terenu Wystawy;
  • wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.
 9. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów)

 

VII. Odpowiedzialność i ubezpieczenie

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach Uczestników spowodowane przez osoby trzecie lub z winy Uczestnika.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy Uczestnika.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na przechowanie w szatni (odzież, bagaż podręczny, bagaż podróżny, inne przedmioty). Organizatorzy zalecają nie pozostawianie w szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie Uczestnika nieodebrane z szatni w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na Terenie Wystawy. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia
  lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez MTP/ Organizatorów ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP, Organizatorów lub służb państwowych w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z Terenu Wystawy.
 6. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatorów z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia na Terenie Wystawy (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
 7. Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na Teren Wystawy przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy). Powinien również we własnym zakresie ubezpieczyć cenne rzeczy.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za spowodowanie lub wyrządzenie szkód na Terenie Wystawy (np. uszkodzenie mienia któregokolwiek z Organizatorów). Oceny szkód dokonują Organizatorzy (lub jeden z Organizatorów), jeżeli to możliwe w obecności Uczestnika lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
 9. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Uczestnika należy powiadomić Organizatorów oraz Policję niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na Terenie Wystawy odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

VIII. Zwroty Biletów i reklamacje

 1. Bilety zakupione na Wystawę nie podlegają zwrotowi, poza wyjątkami opisanymi poniżej.
 2. W przypadku zamknięcia Wystawy w danym dniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów, Organizatorzy poinformują o tym fakcie Uczestników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://centrumwyobrazni.pl/pl/. Jednocześnie MTP poinformuje Uczestników o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adresy mailowe podane w procesie zakupu biletów, a następnie dokona zwrotu środków za zakupione Bilety.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez Organizatorów usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacje Uczestnika powinny być wyrażone pisemnie i składane w kasach biletowych na Terenie Wystawy maksymalnie do 14 dni po terminie wizyty na Wystawie – drogą elektroniczną na adres reklamacje@tobilet.pl albo listownie na adres korespondencyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja ToBilet”.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej złożenia na Terenie Wystawy lub jej wpływu drogą elektroniczną lub pocztową.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Uczestnika.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 18.09.2023r. do dnia zakończenia Wystawy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami a Organizatorami, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.